Voor de Raad van Toezicht van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk zoeken wij per 1 april 2019 twee nieuwe leden, dit vanwege het aflopen van de zittingstermijnen. We zoeken een lid met het profiel maatschappelijk ondernemerschap en een lid met een algemeen profiel.

Onze organisatie

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is al sinds 1977 actief in de gemeenten in de provincie Zuid-Holland en het westen van Utrecht. We onderscheiden ons van andere partners in het sociaal domein door onze kernactiviteiten in de domeinen rond jeugd, jongeren, jeugdbeleid en uitvoerend jeugd- en jongerenwerk. Waar we ooit zijn gestart als provinciale steunfunctie in het Groene Hart, hebben wij ons in de loop van de jaren ontwikkeld tot een professionele ondersteunings- en uitvoeringspartner. Momenteel zijn we actief in 15 gemeenten met circa 90 medewerkers.

Onze visie

Wij zetten onze passie, kennis en ervaring in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij bieden lokaal maatwerk en advies vanuit onze expertise en zijn zowel regionaal als landelijk inzetbaar. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Onze missie

Wij zijn deskundigen op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij zijn dé verbindende factor.

Voor meer informatie over Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland verwijzen wij u graag naar onze website: www.stjjmh.nl

De functie

Als lid maakt u deel uit van de Raad van Toezicht. Deze bestaat momenteel uit vijf personen. De Raad van Toezicht is werkgever van en sparringpartner voor de Raad van Bestuur. Ze houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en voert daarmee de taken en bevoegdheden uit zoals verwoord in de governance-code van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht.

Wat zoeken wij?

Het is ons uitgangspunt dat de Raad van Toezicht bestaat uit generalisten die met elkaar een multidisciplinair team vormen. Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt daarnaast besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies te voeren op een collegiale manier. Zij moeten weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.

Voor beide functies zoeken we leden met:

 • Een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken (minimaal hbo-denkniveau).
 • Belangstelling voor maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en het kunnen overzien van de consequenties en risico’s voor de organisatie.
 • In hoofdlijnen proactief kunnen functioneren als een klankbord voor de Raad van Bestuur voor diverse (deel-) terreinen van beleid.
 • Kennis en ervaring op het gebied van bestuur en politiek en ervaring met de daarbij voorkomende krachtenvelden.
 • Inzicht in strategische vraagstukken.
 • Kunnen werken in teamverband.
 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.
 • Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.

Kennis van en affiniteit met het jeugd- en jongerenwerk, respectievelijk jeugdzorg is een pré.

Specifiek van het lid met portefeuille maatschappelijk ondernemerschap vragen wij:

 • Kennis van actueel en effectief ondernemen en visie op hoe dit te ontwikkelen voor onze organisatie.
 • Visie op een juiste profilering van de organisatie in het werkveld.
 • Kennis van doelgroepenbenadering.

Vergoeding

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor het functioneren als toezichthouder, passend binnen de voorwaarden van de ANBI-status.

Solliciteren?

Voor nadere informatie over de inhoud van de functies kunt u contact opnemen met de heer Kees Thieme, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel: 0622422270. Meer informatie over de procedure is op te vragen bij Nelleke de Jong, ambtelijk secretaris, tel. 0182640694 of nellekedejong@stjjmh.nl.

Indien u geïnteresseerd bent vragen wij uw motivatiebrief plus CV (digitaal) te zenden vóór 5 februari 2019 aan de ambtelijk secretaris: nellekedejong@stjjmh.nl. De selectiegesprekken zullen begin maart 2019 plaatsvinden.

 

Terug naar vacatures