STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Gisteren was staatssecretaris Paul Blokhuis op werkbezoek bij jongerencentrum The Point in Lansingerland. Samen met Bianca Boender van Stichting Young en onze collega’s ging hij in gesprek over het jongerenwerk. Natuurlijk was er ook de nodige aandacht voor de nood die er onder jongeren is tijdens de coronacrisis. En ook voor de manieren waarop het jongerenwerk zich voor de jongeren inzet. Juist nu we door de coronacrisis minder contact kunnen hebben, is het jongerenwerk er om de jongeren te bemoedigen. We luisteren naar de jongeren. Wat  hebben zij op dit moment nodig en hoe kunnen we daar bij helpen?

Vanuit het jongerenwerk stimuleren we talentontwikkeling. Talentontwikkeling omvat de interventies die jongerenwerkers inzetten om jongeren te stimuleren hun talent(en) te ontwikkelen en te gebruiken, met als doel bij te dragen aan de empowerment van jongeren (Youth Spot 2009). In Lansingerland doen we dat vanuit de projecten Pubers in the spotlight’ en ‘WijWijs’. Uit dit project is er een platform ontstaan met de naam WipWap. Levi, Cato, Jannillio en Sterre-Luna van WipWap gingen in gesprek met Paul Blokhuis. Ze mochten hem alles vragen, wat de nodige hilariteit opleverde. Van dit bezoek maken zij een vlog waarvoor Paul Blokhuis het intro ingesproken heeft.

Meer weten over talentontwikkeling of over het jongerenwerk in bredere zin? Kijk rond op onze website, lees ons magazine of neem contact met ons op.

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.