WAT DOEN WIJ

Met professioneel jongerenwerk maken we jongeren bewust van hun eigen talenten en capaciteiten en helpen we hen die te benutten om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.

Hoe doen we dat?

Door aanwezig te zijn in de leefwereld van de jongeren, leren we hen kennen en bouwen we een vertrouwensband met elkaar op. Vanuit die strategische en (ped)agogische relatie kunnen we jongeren vormen en sturen in hun gedrag. Deze sturing is vooral coachend.

Wanneer we signaleren dat jongeren meer hulp nodig hebben, verwijzen we actief door naar voorzieningen van jeugdzorg en individuele begeleiding.

Werkvormen en methodieken

Het organiseren van activiteiten voor jongeren, geeft ons een mooie gelegenheid om in contact met hen te komen en te blijven. Aan de basis van deze activiteiten liggen verschillende werkvormen en methodieken. Grofweg komt dit neer op de volgende verdeling:

We zoeken jongeren op, op de plekken waar ze zich bevinden. Bijvoorbeeld op school of op straat, of door een inloop te organiseren. Hiervoor gebruiken we de werkvormen online jongerenwerk, meidenwerk, buurtsport, ambulant en schooljongerenwerk.

We coachen jongeren. We bieden jongeren die moeite hebben met bepaalde onderdelen van hun leven één op één coaching of mentoraat.

We zetten jongeren in. We stimuleren jongeren hun talenten in te zetten door hen te koppelen aan maatschappelijke stages of door hen te vragen ons te helpen met het organiseren van activiteiten. Zo worden jongeren zich bewust van hun eigen kracht. En zijn zij een voorbeeld voor andere jongeren.

Wil je meer weten?

Over wat wij voor jou kunnen betekenen?