OVER

KRIMPENERWAARD

Het jongerenwerk in de Krimpenerwaard wordt gedaan door werkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk. We gaan met een jongere of een groep jongeren een verandertraject in.

Missie- en visie-gedreven organisaties presteren beter. Succesvol veranderen lukt beter vanuit een helder beschreven missie en visie. We willen met het beschrijven van en werken aan onze missie, visie en kernwaarden onze organisatie onderscheidend maken, richting geven aan onze werkzaamheden, zorgen voor betrokkenheid en voor een deskundige organisatie.

Onze missie:

Met professioneel jongerenwerk maken we jongeren bewust van hun eigen talenten en capaciteiten en helpen we hen die te benutten om zich te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen.

Onze visie:

Wij geloven dat elke jongere potentie heeft.

Onze kernwaarden:

Onze missie en visie worden met elkaar verbonden door kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uiting in de manier waarop we inhoud geven aan onze functie, aan ons werk.

  • Dynamisch ondernemend
  • Verbondenheid
  • Integriteit
  • Sensiviteit
  • Ontwikkeling/Ontplooiing
  • Positiviteit/Optimisme