STJJMH is onlangs erkend door Werk&Mantelzorg als mantelzorgvriendelijke organisatie. Iets om als organisatie trots op te zijn! Daarmee behoren we momenteel tot een van de 320 werkgevers in Nederland die erkend zijn voor hun mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid!

De  aanvraag van de  erkenning is een uitvloeisel van het project omtrent mantelzorg in de gemeente  Pijnacker-Nootdorp. Samen met Bibliotheek Oostland en SWOP ís er met succes een zorgvuldig  erkenningsproces  doorlopen.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door  iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan  instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die  verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Mantelzorg is altijd onbetaalde hulp en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden. Anders dan bij vrijwilligerswerk kiezen de meeste mensen er niet bewust voor, maar komt het op hun pad wanneer een familielid bijvoorbeeld ziek wordt.

Mantelzorgbeleid binnen STJJMH

Binnen STJJMH geven we op diverse manieren invulling aan ons mantelzorgbeleid. Zo komt het thema terug in functioneringsgesprekken, is informatie over verlofregelingen en mantelzorg voor medewerkers te vinden op intranet en is er jaarlijks aandacht voor het thema rond de dag van de mantelzorg. Daarnaast gaan we ook met onze doelgroep in gesprek, omdat ook steeds meer jongeren mantelzorgtaken op zich nemen.

Om andere organisaties te inspireren deelt Werk&Mantelzorg de wijze waarop wij invulling hebben  gegeven aan mantelzorgvriendelijk beleid op hun website.

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.