STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Het jongerenwerk werkt outreachend en vanuit presentie (gebaseerd op de presentie theorie van prof. dr. A.J. Baart). Dit betekent dat wij letterlijk en figuurlijk aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Voor de komst van social media, zochten we contact met jongeren op de plekken waar zij hun leven leven. Fysiek dus,  denk hierbij aan school, sportclubs of in de buitenruimte. Tegenwoordig zijn jongeren veel meer online te vinden. Dit is voor het jongerenwerk een nieuwe vindplaats geworden. Wij zijn tenslotte daar waar jongeren zijn. Dus ook online.

Online jongerenwerk kun je op verschillende manieren vorm geven. Zo informeren we jongeren op bijvoorbeeld Instagram over onderwerpen die bij hen spelen. Maar naast alleen zenden, signaleren we ook. Veel van onze jongerenwerkers hebben een persoonlijk Instagram account. Zo kunnen zij makkelijk en laagdrempelig in contact komen met de jongeren in de gemeente waar wij werken. En omgekeerd weten jongeren hen ook te vinden.

poll online jongerenwerk gezonde leefstijl

Eén van de vragen in de poll over gezond eten. Deze poll maakt onderdeel uit van de campagne gezonde leefstijl die van 14 juni tot en met 11 juli 2021 loopt.

Een handig hulpmiddel bij het signaleren is het uitzetten van een poll.
Hiernaast staat één van de vragen in de poll over gezond eten. Deze poll is onderdeel van de campagne gezonde leefstijl die wij tot en met 11 juli a.s. houden.

Jongeren reageren hier op en zo kun je peilen hoe jongeren over een onderwerp denken. Persoonlijke reacties van jongeren geven soms aanleiding om met hen contact op te nemen. Zo helpen we (kwetsbare) jongeren weer een stapje verder. Daarom jongerenwerk dus!

Meer weten over ons online jongerenwerk? Neem dan contact met ons op. We vertellen u er graag meer over.

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.