STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland werkt mee aan het onderzoek Sterk Meidenwerk van het lectoraat Youth Spot. Het onderzoekt richt zich op de vraag of het meidenwerk bijdraagt aan het versterken van de eigen kracht van meiden en op welke manier het meidenwerk de groep, de familie en informele netwerken nog meer kan betrekken bij de ondersteuning van meisjes. Het onderzoek is halverwege 2016 van start gegaan en loopt twee jaar. Ruim een maand geleden werden de tussenresultaten van de eerste fase gepresenteerd. In deze fase werden acht meidenclubs van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland bezocht door onderzoekers van Youth Spot en hebben de meiden vragenlijsten ingevuld over de werking en het resultaat van het meidenwerk. In de volgende fase gaan onderzoekers en meidenwerkers (waarvan twee meidenwerksters van gro-up buurtwerk) gezamenlijk instrumenten ontwikkelen en testen om het handelen van meidenwerkers te verbeteren. Dit zullen concrete programma’s zijn die de meidenwerksters in hun eigen meidenclubs gaan uitproberen.

Wil je meer weten over het onderzoek kijk dan op http://www.hva.nl/akmi/onderzoek/projecten/content/projecten-algemeen/sterk-meidenwerk.html. Wil je meer weten over het meidenwerk van gro-up buurtwerk of het onderzoek binnen gro-up buurtwerk neem dan contact op met Jacqueline van Veen, jacquelinevanveen@gro-up buurtwerk.nl

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.