STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Wij nemen als gro-up buurtwerk al enige tijd deel aan de onderzoeken van Youth Spot ( het lectoraat jongerenwerk van de Hogeschool van Amsterdam), samen met negen andere jongerenwerkorganisatie. In het kader van de transformatie is door o.a Zonmw een onderzoekssubsidie toegekend aan Youth Spot om de kracht van jongeren(werk) te onderzoeken. een dergelijk onderzoek heeft internationaal nog nooit plaatsgevonden.

Het doel is inzicht krijgen in het effect van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren van 10-23 jaar.

Hierbij onderzoekt Youth Spot ook of de effecten verschillen tussen de subdoelgroepen: jongeren met wie het goed gaat; jongeren met beginnende of lichte problemen en jongeren met zware of meervoudige problemen.
Verschillende jongerenwerkers binnen onze organisatie zullen meewerken aan het onderzoek met als resultaat het aantoonbaar maken wat bijdrage jongerenwerk is aan ontwikkeling van jongeren en wat positie van jongerenwerk is in de pedagogische basisinfrastructuur. In de bijlage lees je meer. Mochten er vragen zijn stuur dan een mail naar anjagrootveld@gro-up buurtwerk.nl

Flyer onderzoek Kracht van Jongerenwerk

 

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.