Missie- en visie-gedreven organisaties presteren beter. Succesvol veranderen lukt beter vanuit een helder beschreven missie en visie. We willen met het beschrijven van en werken aan onze missie, visie en kernwaarden onze organisatie onderscheidend maken, richting geven aan onze werkzaamheden, zorgen voor betrokkenheid en voor een deskundige organisatie.

Onze missie:  

Wij zijn deskundigen op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij zijn dé verbindende factor.

Onze visie:

Wij zetten onze passie, kennis en ervaring in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraag. Wij  bieden lokaal maatwerk (advies) vanuit onze expertise en zijn zowel regionaal als landelijk inzetbaar. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Onze kernwaarden:

Onze missie en visie worden met elkaar verbonden door kernwaarden. Deze kernwaarden komen tot uiting in de manier waarop we inhoud geven aan onze functie, aan ons werk.