In navolging van het beleid van de Overheid heeft STJJMH besloten dat onze medewerkers vanaf 16 maart 2020 zoveel mogelijk zullen thuiswerken.

Door direct sociaal contact zoveel mogelijk te voorkomen, is het mogelijk om het virus gecontroleerd te laten uitbreken. De Overheid probeert hiermee de druk op de gezondheidszorg zo laag mogelijk te houden. En de meest kwetsbare groepen te beschermen. Het is belangrijk dat alle Nederlanders hieraan meewerken. STJJMH wil ook hierin haar verantwoordelijkheid nemen.

Hoe geven we het jongerenwerk de komende tijd vorm?
We realiseren ons terdege dat deze maatregel gevolgen heeft voor het jongerenwerk dat we in opdracht van de gemeente uitvoeren. Jongerenwerk bestaat tenslotte voor een groot deel uit direct contact met de jongeren.
Waar mogelijk zullen activiteiten online vormgegeven worden. Ook het online jongerenwerk als werkvorm zullen wij in een versneld traject gaan invoeren.

In overleg met de gemeente – in lijn met de richtlijn van de Overheid
STJJMH heeft opdrachten voor jongerenwerk in diverse gemeenten in Midden-Holland. We zien op dit moment dat elke gemeente op zijn eigen manier invulling geeft aan het beleid van de Overheid. Wij willen graag meebewegen met dit beleid. In overleg met de gemeenten bekijken we welke activiteiten mogelijk zijn, welke niet en welke alternatieven we kunnen aanbieden. Dit uiteraard in lijn met de richtlijnen van de Overheid. Een zwaarwegend uitgangspunt hierbij is dat kwetsbare groepen niet onnodig worden blootgesteld aan het coronavirus.

Net als de overheid volgen ook wij de ontwikkelingen op de voet. We bekijken de situatie per dag en zullen schakelen in ons beleid indien nodig.

Leave a Reply

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.