STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Op 20 september vond de Jongerenwerkersdag plaats, georganiseerd door bureau De Spits in Oosterhout. Verschillende collega’s van gro-up buurtwerk hebben hieraan deelgenomen.

In de afgelopen tien jaar is er veel veranderd in het jongerenwerk. Het ging voorheen vooral om participatie in sociaal cultureel werk, dat gericht was op jongeren in het domein vrije tijd. Er werd gescoord met een vraaggericht aanbod met activiteiten en deelnemersaantallen.

Decentralisatie en de herinrichting van het sociaal domein hebben ook gezorgd voor een nieuwe positionering van het jongerenwerk. De functie ligt nu vooral in het voorliggende veld, waarbij het vooral de uitdaging is om optimaal en effectief aan te sluiten bij de opdracht van partners in samenwerkingsverbanden in het werkveld. Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe kennis en aanvullende competenties. Er moet vaker samen met partners invulling worden gegeven aan prestaties en activiteiten om tot afgesproken of gewenste resultaten te komen.

Jongerenwerkersdag op 20 september

Het methodisch jongerenwerk verandert mee met deze ontwikkelingen en dat vraagt om aandacht voor kwaliteit en de bevordering van deskundigheid. Het aanbod van De Spits sloot daar tijdens de jongerenwerkersdag op 20 september goed op aan. Naast een inhoudelijk aandeel van Jan Schellekens, directeur van De Spits, was er ruimte voor workshops verzorgd door Frank van Strijen (Present jongerenwerk), Auke Zandstra (Lastige dilemma’s in het jongerenwerk) en Bart Kamp (Ondersteuning van jongeren met autisme naar een zinvol bestaan of zelfs werk).

Een inspirerende dag

Er kwamen in totaal zo’n 70 deelnemers vanuit het hele land naar de jongerenwerkersdag. Er werd volop contact gelegd en uitgewisseld. Het was een inspirerende dag die ons nieuwe ideeën heeft opgeleverd over de manier waarop we collega’s in de uitvoering op een inhoudelijke en effectieve manier in hun werk kunnen ondersteunen. Wat ons betreft mag zo’n dag zeker vervolgd of herhaald worden.

Over de Spits

De Spits is een gespecialiseerd bureau met uitgebreide kennis van en ervaring op het brede terrein van jeugd- en jongerenwerk. Het wordt geleid door Jan Schellekens, geen onbekende in het vakgebied. Hij heeft zijn sporen verdiend in tientallen praktijkjaren en kans gezien om die kennis en ervaring te combineren met een praktijkgericht aanbod van trainingen, workshops en interimactiviteiten. Er zijn daarnaast diverse publicaties van hem verschenen die aansluiten bij de ontwikkeling van methodisch jongerenwerk. Zijn werkwijzen – vooral ook de toegankelijke wijze waarop hij ze presenteert – sluiten aan bij de actuele praktijk en de dynamiek in het jongerenwerk.

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.