STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Jongerenwerk in gemeenten kan de Nederlandse schatkist veel geld besparen, dat blijkt uit onderzoek van Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat het financiële effect is van jongerenwerk is voor het eerst onderzocht door middel van een maatschappelijke Business Case (mBC). Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de inzet van jongerenwerk zorgt voor dalende zorgkosten. Participe Advies schat het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in heel Nederland op 45 miljoen euro.

 Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland werkte mee aan dit onderzoek. Lees meer

Mbc_Jongerenwerk

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.