Het jongerenwerk in Zederik werkt voornamelijk ambulant. Dat wil zeggen dat de jongerenwerkers zich, op verschillende tijdstippen, door de hele gemeente bewegen. Er worden preventief contacten gelegd met jongeren en partijen uit de dynamische leefomgeving van jongeren. Op deze manier houden de jongerenwerkers zich zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie onder jongeren in de buitenruimte. Problemen en ontwikkelpunten worden zo in een vroeg stadium gesignaleerd.

In opdracht van de gemeente Zederik wordt gewerkt aan een aantal specifieke doelen. Voorlichting is een belangrijk thema binnen de gemeente. Vrijwel elk jaar vindt hier specifieke inzet op plaats. Dan worden voorlichtingslessen gegeven op de basisscholen of worden externe experts meegenomen de straat op.

Het jongerenwerk reageert ook op zorg- en overlastsignalen. Wanneer deze signalen bij het jongerenwerk binnenkomen wordt contact gezocht met de melder(s) en betreffende jongere(n). Samen met hen wordt gezocht naar een passende oplossing.

Waar mogelijk worden jongereninitiatieven – en initiatieven met betrekking tot jongeren – ondersteund. De jongerenwerkers hebben expertise en ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en delen dit graag met andere partijen die actief zijn voor de doelgroep.

Download halfjaarverslag

Het jongerenwerk werkt om zijn doelen te bereiken samen met diverse partijen binnen de gemeente zoals: Jongeren in de buitenruimte, scholen, verslavingszorg, sociaal team, politie, gemeente, ouders, verenigingen, kerkelijke gemeenten, buurtbewoners, woningbouw, etc.

Jongerenwerkteam Zederik

Femke van der Ven –jongerenwerker E femkevanderven@stjjmh.nl  06 27856020

Wolter Dijkstra – jongerenwerker E wolterdijkstra@stjjmh.nl 06 4709 4455