In Alettahof is een specifieke jongerenruimte ingericht samen met het activiteitencentrum genaamd the Walk-in. Het biedt onderdak aan een 50-tal jongeren, waarbij er inloopmiddagen, -avonden en activiteiten zijn voor tieners (12-18 jaar) en jongeren (18-24 jaar). In sommige gevallen wordt ook gebruik gemaakt van de andere faciliteiten die het activiteitencentrum Alettahof biedt. Voor meer informatie over Walk-in mail of bel; Ali Yusuuf aliyusuuf@stjjmh.nl tel: 06 1963 2188.
Het jongerenwerk in Voorschoten bied wekelijks een meidenactiviteit aan in buurthuis Vlietwijk. Tijdens de activiteit wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld met als doel een stevigere positie in de maatschappij te verkrijgen.
Het is ook van groot belang te streven naar creativiteit en participatie onder deze doelgroep. Met een specifiek aanbod van activiteiten voor meiden kan bovendien worden voorkomen dat zij “afglijden” naar een onderschikte positie in de samenleving. Onder juiste begeleiding kunnen hun zelfvertrouwen en prestaties worden versterkt en individuele vaardigheden en interesses kunnen verder tot ontwikkeling worden gebracht.

Wanneer? Elke maandag avond met uitzondering van schoolvakanties is er een meidenavond voor meiden met de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Voor meer informatie over het meidenwerk mail of bel; Daisy Saunier daisysaunier@stjjmh.nl

Download halfjaarverslag

Jongerenwerkers zijn ook op straat actief, kennen hun jongeren, zijn aanspreekbaar en herkenbaar in de wijken aanwezig. Ze zijn open, duidelijk en eerlijk tegen de jongeren en bewoners en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden. Ze helpen jongeren de gevolgen van hun acties in te zien om zo betere keuzes te maken in het gebruik van de openbare ruimte.
Samen met jongeren, buurtbewoners en gemeente wordt gezocht naar passende oplossingen voor knelpunten. Jongerenwerkers signaleren wensen en problemen bij jongeren en buurtbewoners, gaan daarmee direct aan de slag en rapporteren dit bij de betrokken partners. Voor meer informatie over ambulant jongerenwerk mail of bel; Rutger Vos rutgervos@stjjmh.nl tel: 06-1562 9098

Het team Voorschoten bestaat uit

Daisy Saunier E daisysaunier@stjjmh.nl

René Verschuur E reneverschuur@stjjmh.nl

Marko Stanic E marcostanic@stjjmh.nl

Martin van Keulen (teamleider) E martinvankeulen@stjjmh.nl

 

Kijk op onze website www.jongerenwerkvoorschoten.nl