Het jongerenwerk in de gemeente Pijnacker Nootdorp is zowel binnen als buiten actief. Wanneer zij op straat werken, kennen de jongerenwerkers hun jongeren en zijn ze aanspreekbaar en herkenbaar in de wijken aanwezig. Ze zijn open, duidelijk en eerlijk tegen de jongeren en bewoners en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden. Ze helpen jongeren de gevolgen van hun acties in te zien om zo betere keuzes te maken in het gebruik van de openbare ruimte.

Samen met jongeren, buurtbewoners en gemeente zoeken we naar passende oplossingen voor knelpunten. Jongerenwerkers signaleren wensen en problemen bij jongeren en buurtbewoners, gaan daarmee direct aan de slag en rapporteren dit bij de betrokken partners.

Jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar kunnen bij de jongerenwerkers terecht voor vragen en advies, maar zijn ook welkom wanneer ze zelf een activiteit hebben bedacht en deze met ondersteuning van het jongerenwerk uit willen voeren. Het jongerenwerk zet daarnaast in op de talentonwikkeling en biedt de daarvoor verschillende workshops aan, bijvoorbeeld op het gebied van koken, DJ-en, zingen of dansen.


Het jongerenwerk in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft door de transitie in de jeugdzorg een aardige transformatie ondergaan. Zo is het jongerenwerk van organiseren van activiteiten voor jongeren, naar jongeren laten participeren met activiteiten en evenementen (jongeren doen zoveel mogelijk zelf), naar faciliteren van activiteiten gegaan. Dit houdt in dat de jongerenwerkers vooral aansluiten bij de bestaande activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd door andere maatschappelijke organisaties zoals bijvoorbeeld de Nootdorpse vakantie week, Jeugdland, Stichting de Verbeelding, Stichting PijnackerNootdorpse Uitdaging en Beursvloer 2018. 

Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, werk, familie, pesten en relaties. Jongeren kunnen bij ons terecht voor vragen, maar ook voor een kort en laagdrempelig begeleidingstraject. Doel hiervan is om jongeren op weg naar volwassenheid een duwtje in de goede richting te geven.

 

SBJ SamenSterk

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland vormt samen met de Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp (SWOP) en de Bibliotheek Oostland het samenwerkingsverband SBJ SamenSterk. Door samen activiteiten te organiseren en projecten te ontwikkelen bereiken we verschillende doelgroepen die ook elkaar kunnen versterken. Samen staan we sterker..

SBJ SamenSterk staat voor een sterkere samenleving in Pijnacker-Nootdorp. SBJ SamenSterk zet zich dagelijks in voor jong en oud en in elk deel van Pijnacker-Nootdorp. Dit doet SBJ SamenSterk door het gezamenlijk organiseren van activiteiten en het bieden van ondersteuning bij (burger)initiatieven in de samenleving. SBJ SamenSterk wil samen met de inwoners van Pijnacker-Nootdorp een gemeente maken waar je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen. Een gemeente waar je met plezier en in verbinding met anderen woont. Een gemeente waar we elkaar verleiden tot meedoen.

Meer informatie is te vinden op de website van SBJ Samen Sterk.

 

Download halfjaarverslag

Namen en functies van de teamleden

Younes el Mghari: Ambulant jongerenwerker, Kernteam E youneselmghari@stjjmh.nl

Teun Mul: Allround jongerenwerker E teunmul@stjjmh.nl

Simone van Egmond: Kinderwerk en Meidenwerk, netwerken E simonevanegmond@stjjmh.nl

Quint Wensveen: Ambulant jongerenwerk E quintwensveen@stjjmh.nl

Brenda de Wit: Meidenwerk, jongerenspreekuur, voorlichting E brendadewit@stjjmh.nl

Sytse Meijer: Ambulant jongerenwerk, voorlichting E sytsemeijer@stjjmh.nl

Tarek Gallab:  allround jongerenwerker E tarekgallab@stjjmh.nl 

Marko Stanic E markostanic@stjjmh.nl

Lobke Boerefijn: Teamleider  E lobkeboerefijn@stjjmh.nl

Jongerenwerk Pijnacker-Nootdorp