Meidenwerk

Girlzonly

Elke week op dinsdagmiddag organiseert het meidenwerk Oegstgeest activiteiten speciaal voor meiden van 10 t/m 15 jaar. Deze activiteiten bedenken we samen met jullie! Ook bespreken we thema’s zoals liefde, pesten, weerbaarheid en sociale media.

Voor wie?

Voor meiden van 10 tot en met 15 jaar

Waar en wanneer?

Elke dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur bij CBS Joris de Witte, Jan Wolkerslaan16 in Oegstgeest

Contact? nastasiaverkade@stjjmh.nl of 06-81065306

Kinderwerk

Het kinderwerk in Oegstgeest biedt vanuit het Dorpscentrum aan de Lijtweg een breed aanbod voor kinderen en tieners. Er is een breed cursusaanbod met leuke en leerzame activiteiten. In de diverse vakanties worden er aantrekkelijke activiteiten georganiseerd. En natuurlijk is er jaarlijks de uiterst populaire Kindervakantieweek. De kinderwerker coördineert al deze activiteiten. Er wordt nauw samengewerkt met de Stichting Evenementen.

Het complete en actuele aanbod vind je op http://st-evenementen.nl

Jongerencoach

“ Er is geen lift naar succes, je zult de trap moeten nemen”

Het team jongerencoaches van Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland is er voor alle jongeren van 12-23 jaar van de gemeente Oegstgeest. De jongerencoaches coachen jongeren bij hun (talent) ontwikkeling, zoeken de jongeren op waar ze zijn.

Je moet van alles; naar school, het liefst nog een studie afronden, omgaan met geld, vrienden maken, werken of een bijbaan hebben en bovenal gelukkig zijn. Je wilt het graag anders, maar waar moet je beginnen? Misschien wel bij een jongerencoach? Als je tussen de 15 en 23 jaar bent, helpen we je om je dagelijkse leven weer op de rails te krijgen of zijn we er gewoon voor je wanneer je je verhaal kwijt wilt.

Jongerenwerk algemeen

Jongerenwerkers zijn opvoeders in de vrije tijd en met als doel om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid

 Dit doen we door:

  • Contact leggen met groepen jongeren op straat om hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen.
  • Jongeren ondersteunen, motiveren en begeleiden in het opzetten van activiteiten of projecten.
  • Bemiddelen tussen jongeren onderling en/of derden zoals buurtbewoners, middenstanders, gemeente, politie en overige instanties.
  • Een adviserende en ondersteunende rol hebben voor instanties die gericht zijn op onze doelgroep.
  • Signaleren van problemen bij individuele jongeren en hier passende ondersteuning voor aanbieden en eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.
  • Door het toepassen van verschillende methodieken jongeren bewust maken van hun gedrag, vaardigheden en mogelijkheden.
  • Ondersteuning van individuele jongeren binnen de groep op het vlak van scholing, werk, gezondheid, thuissituatie en vrije tijd.
  • Door het aanbieden van voorlichting met aansluitende thema’s de jongeren preventief ondersteunen en adviseren bij maatschappelijke vraagstukken.

Sportjongerenwerk

Vanaf 12 september 2017 elke dinsdag avond sporten in het Gymnastieklokaal Leo Kanner. We zullen van alles gaan doen op deze avonden . Denk aan balspellen, boksen en natuurlijk wat jullie zelf als inbreng hebben.

Voor wie?

Alle jongeren van 12 jaar tot 20 jaar uit Oegstgeest.

Waar en wanneer?

Elke dinsdag avond van 20:00 tot 22:00 uur in het Gymnastieklokaal Leo Kanner in Oegstgeest

Contact?

kawamazoori@stjjmh.nl of 06-48969403

Download halfjaarverslag

Het team Oegstgeest bestaat uit:

Diderik Selier E diderikselier@stjjmh.nl

Nastasia Verkade E nastasiaverkade@stjjmh.nl 

KawaMazoori E kawamazoori@stjjmh.nl

Rian Varkevisser E rianvarkevisser@stjjmh.nl

Nathalie de Jong (teamleider) E nathaliedejong@stjjmh.nl