Het jeugd en jongerenwerk in Noordwijk ontplooit activiteiten vanuit vier pijlers.

Participatie: Jongeren een positie geven en deze positie bewaken in de wijk, de gemeente en binnen het jeugd- en jongerenwerk. Jongeren staan bij ons centraal en bepalen voor een groot deel de voortgang van het Talenthouse en al haar onderdelen.

Gezondheid: Bewustwording en aanleren van gezond gedrag met betrekking tot beweging, voeding, middelengebruik, sociaal gedrag en seksualiteit.

Preventie: Vroegtijdig signaleren van (ernstige) problemen bij jongeren en jongerengroepen in Noordwijk. Het met permissie delen van signalen met netwerkpartners en doorgeleiden naar de hulpverlening. Het voorkomen van (verdere) problemen door voorlichting en coaching.

Veiligheid: Verminderen van door de omgeving ervaren overlast door relaties tussen jongeren en hun omgeving te verbeteren, jongerenwijzen op de consequenties van hun gedrag en betrekken en ondersteunen bij het vinden en realiseren van oplossingen bij knelpunten.

Download jaarverslag

Het verhogen van de veiligheid door netwerkpartners te informeren en adviseren over vraagstukken op het gebied van jongeren in de openbare ruimte. Talenthouse is het grootste project van jongerenwerk Noordwijk. Naast een inloop voor tieners en jongeren, waar ontmoeting en sociale activiteiten centraal staan, zijn er in jongerencentrum Hang out! ook Talent-rooms zoals een atelier (koken, kunst en kleding), een craftroom (bouwen en sleutelen), een digitale studio en een oefenstudio (bands, film, klein theater, Dj’s). Talenthouse is een constructie die volledig is gericht op talentontwikkeling in de breedte en jongerenparticipatie.
Met Noortuk.info is een portaal gecreëerd voor Noordwijkse jongeren waarop zij alles dat van belang is en betrekking heeft tot Noordwijk en omgeving kunnen vinden. Door een combinatie te bieden van lol, uitgaan en entertainment en jongereninformatie wordt er getracht een veelzijdige plek met leuke en nuttige informatie te ontwikkelen. Wat betreft de jongereninformatie wordt er voornamelijk gelinkt naar de jongerenwebsite van CJG Zuid-Holland, Hoezitdat.info en gerenommeerde landelijke informatie en voorlichtingswebsites zoals het Nibud en rijksoverheid.nl. De jongerenwebsite wordt vormgegeven en gevuld door Noordwijkse jongeren. Deze jongeren leren hiermee uit te zoeken welke informatie van belang is.

Het team jongerenwerk bestaat uit:

Ouafaa Elaarroudi  E ouafaaelaarroudi@stjjmh.nl

Nikola Topic E nikolatopic@stjjmh.nl 

Vera van der Laan E veravanderlaan@stjjmh.nl

Tarek Gallab E tarekgallab@stjjmh.nl

Martin van Keulen (tijdelijk teamleider) E martinvankeulen@stjjmh.nl

Daniel Korver (tijdelijk teamleider) E danielkorver@stjjmh.nl

 

Links
Het jongerenwerk Noordwijk heeft een eigen website Hangout Noordwijk en natuurlijk zijn we op Facebook te vinden.

Hangout Noordwijk  Facebook