Het jongerenwerk in de gemeente Leerdam is in 2015 begonnen om stapsgewijs resultaatgericht jongerenwerk aan te bieden. Samen met de gemeente zijn de wenselijke resultaten en daaraan gekoppelde prestatie indicatoren en meetinstrumenten benoemd.

Deze manier van werken vraagt om een andere wijze van inzetten van activiteiten. Welk middel of methode (activiteit) hebben we nodig om het beoogde resultaat te behalen. Activiteiten zijn hierdoor slechts een middel en geen doel op zich meer. Waar het daadwerkelijk om draait is het sturen / veranderen van gedrag. Om dit inzichtelijker te krijgen is het monitoren van groepen en individuele jongeren een belangrijk onderdeel van het proces geworden. De aanpak is verder gericht op de totale dynamische leefwereld van een jongere of groep. Het zoeken van passende partners, zoals buurtbewoners, de wijkagent, een ondernemer etc.  Het sturen van gedrag gebeurt altijd vanuit een positieve insteek. Talenten van jongeren worden inzichtelijk gemaakt en gestimuleerd. Ook hierin kunnen partners en zeker ouders een belangrijke rol spelen.

Download jaarverslag

Specifiek

1. Meidenwerk:

Op dinsdagavond is van 19:00 tot 21:00 uur Girls Night. Deze avond is voor meiden van 12 t/m 16 jaar. Door specifiek met meiden te werken wordt aandacht besteed aan de weerbaarheid van de meiden. De meiden worden betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten. Naast recreatieve activiteiten komen ook de onderwerpen zoals pesten, onzekerheden over het zelfbeeld en normen en waarden aan bod. De activiteiten worden o.a. gebruikt als middel om sociale vaardigheden te versterken.
Daarnaast heeft het jongerenwerk in samenwerking met het Heerenlanden College (Joost de Jonge) het project Supermeid. In goed overleg met de leerling coördinator/ zorgconsulent van het Heerenlanden College worden er elk jaar 8 tot 10 meiden geselecteerd uit het tweede jaar op basis van opvallend gedrag. Zij hebben 30 bijeenkomsten, waarvan 15 op school en 15 in M3. Tijdens de eerste 15 bijeenkomsten wordt op speelse wijze aandacht besteed aan: zelfbeeld, sociale omgeving, talent en maatschappij en lichamelijkheid en seksualiteit. Tijdens de 15 bijeenkomsten in M3 wordt verder ingegaan op talent en maatschappij.

2. Ambulant:

Het jongerenwerk wordt ingezet in de verschillende wijken. Het jongerenwerk heeft daarbij twee belangrijke functies. Enerzijds wordt contact gelegd met jongeren op straat en een vertrouwensrelatie opgebouwd, waardoor signalen en problematieken ter sprake kunnen komen en de jongerenwerker kan sturen op gedrag, zo fungeert de jongerenwerker bijvoorbeeld als intermediaire tussen buurtbewoners en jongeren. Anderzijds wordt samen met partners in de wijk gekeken wat er nodig is om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

3. Accommodatie gebonden

M3 is een plaats waar (steeds weer nieuwe) groepen jongeren een deel van hun leven -meer bepaald hun vrije tijd- door kunnen brengen.

4. JIP

Het jongerenwerk is op woensdag middag tijdens de grote pauze aanwezig in de aula van het Heerenlanden College. Hier voorzien zij de jongeren van informatie over bijvoorbeeld; drugs, alcohol, werkgelegenheid, belastingteruggave enz. Daarnaast worden er verschillende lessen gegeven tijdens maatschappijleer. Voorbeelden hiervan zijn; Pesten, diversiteit en alcohol/ drugs.

Jongeren kunnen ook op donderdag van 15:00 tot 17:00 uur terecht bij het JIPinloopspreekuur in M3

Wie werken er?

Martin van Keulen, jongerenwerker & teamleider E martinvankeulen@stjjmh.nl

Jeroen Schotting, jongerenwerker E jeroenschotting@stjjmh.nl

Wouter Rijneveld, jongerenwerker  E wouterrijneveld@stjjmh.nl

Femke van der Ven, Meidenwerker E femkevanderven@stjjmh.nl

 

Jong Leerdam  Facebook  Twitter