Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland heeft van de gemeente Lansingerland subsidie gekregen om kinderwerk (8 tot 12 jaar) ambulant jongerenwerk, accommodatiegebonden jongerenwerk, schooljongerenwerk, meidenwerk, buurtsport en vakantieactiviteiten te realiseren. Onze primaire doelgroep zijn de jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 jaar en secundaire doelgroep de jongeren in de leeftijd 18 tot 23 jaar oud. Door de transitie van de jeugdzorg, de W.M.O. en de participatiewet ondergaat het jongerenwerk een transformatie. Dit is ook in Lansingerland het geval. De doelen uit het verleden worden steeds vaker ingezet als middelen om de doelen te behalen. Waar we voorheen het doel hadden om een X aantal activiteiten te organiseren zetten we nu de talenten van jongeren in om activiteiten te realiseren om op die manier de talenten van de jongeren te ontwikkelen. voorbeelden hiervan zijn koken, DJ-en, zingen, dansen, etc.
Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over dingen waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, werk, familie, pesten, relaties etc. Jongeren kunnen bij het jongerenwerk terecht en zij kunnen ook door hen begeleid worden in een kort laagdrempelig traject. Dit om jongeren een duwtje in de goede richting te geven naar volwassenheid.
We hebben onze voelsprieten uitstaan als het gaat om zorgsignalen bij jongeren, en we weten andere organisaties te vinden om gezamenlijk de juiste ondersteuning voor de jongeren te bepalen. We zijn actief in de wijk om burgerinitiatieven te ondersteunen en verschillende organisaties te laten samenwerken. Wij zijn daarin de verbindende factor. Belangrijke samenwerkingspartners binnen de gemeente zijn de politie, de woningbouwcorporatie, de sportverenigingen, basis en middelbare scholen en verschillende afdelingen van de gemeente zoals jeugd en veiligheid en beheer en onderhoud. Alles wat we doen staat in het teken van jeugd en hun dynamische leefomgeving.

Button Text

Kinderwerk
Voor het derde jaar op rij organiseren wij ook kinderwerkactiviteiten in de gemeente Lansingerland voor kinderen in de leeftijd 8 tot 12 jaar oud. Hierdoor hebben we meer contact met ouders en laten we de ouders en de kinderen in een vroeg stadium kennis maken met het jongerenwerk. Dit zorgt voor meer naamsbekendheid en een soepelere doorstroom van nieuwe doelgroep.
Schooljongerenwerk
Drie jaar geleden zijn we gestart met schooljongerenwerk op middelbare school Berkroden. Inmiddels zijn we op drie middelbare scholen actief. De scholen zijn voor ons een ideale vind plek voor jongeren. We ondersteunen de school met het begeleiden van zorgjongeren, we gaan op huisbezoeken bij de jongeren, we ondersteunen de ouders, we geven voorlichting in de klassen op gebied van social media en het aangeven van grenzen.

Namen en functies van de teamleden

Younes el Mghari: School jongerenwerker, Kernteam E youneselmghari@stjjmh.nl

Teun Mul: Allround jongerenwerker E teunmul@stjjmh.nl

Sytse Meijer: Ambulant jongerenwerk, voorlichting E sytsemeijer@stjjmh.nl

Marco Soet; Allround jongerenwerk E marcosoet@stjjmh.nl

Lina Gharabli; jongerenwerker E linagharabli@stjjmh.nl

Diedeke Brouwer: Teamleider E diedekebrouwer@stjjmh.nl