Het jongerenwerk in de Krimpenerwaard is deskundige op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving en is de verbindende factor.

Het jongerenwerk vindt het belangrijk dat jongeren gezonde groei doormaken naar volwassenheid. Het jongerenwerk ondersteunt jongeren bij het vinden van kwalitatief goede informatie, het zoeken van passende hulp en zorg, het vinden van zinvolle vrijetijdsbesteding en het vinden van een passende opleiding of passend werk. Het jongerenwerk ziet graag dat jongeren maatschappelijk meedoen, gelukkig zijn, stevig in hun schoenen staan en hun steentje bijdragen. Jongeren hebben hiervoor kennis, vaardigheden en een positieve houding nodig, het jongerenwerk werkt daaraan.

Het jongerenwerk bereikt dit alles door jongeren op plaatsen als, ontmoetingsplekken buiten, scholen, jongerenwerk activiteiten en in de jongereninlopen op te zoeken en met hen in gesprek te gaan. Communicatie is bij jongerenwerk het sleutelwoord. Het doel van het jongerenwerk is kwalitatief goed geïnformeerde jongeren die meedoen in de maatschappij en hieraan actief een bijdrage leveren. De leefomgeving, buurt of wijk, heeft geen overlast van groepen jongeren in de buitenruimte, er bestaat juist positief contact. Individuele jongeren zijn geholpen met vragen en/of problemen en eventueel doorverwezen naar zorg/hulpverlening. Het jongerenwerk heeft inzicht wat er speelt onder jongeren uit de gemeente.

Download halfjaarverslag

 

 

Het jongerenwerk werkt nauw samen met de gemeente als opdrachtgever en de partners zoals, wijkagenten, CJG partners, basis-en voortgezet onderwijs en de sociale teams. In de Krimpenerwaard werkt het jongerenwerk in de  verschillende kernen nauw samen met de jongerenwerkers in Bergambacht (samen vormen zij 1 team). Ons kantoor vindt u in Schoonhoven, Oranjeplaats 45.

Team Krimpenerwaard

Daniel Korver – Teamleider E danielkorver@stjjmh.nl

Ilona van Elswijk – Jongerenwerker E ilonavanelswijk@stjjmh.nl

André Kuipers – Jongerenwerker E andrekuipers@stjjmh.nl

Wouter Rijneveld- Jongerenwerker E wouterrijneveld@stjjmh.nl

Moniek Boom – Jongerenwerker E m.boom@krimpenerwaard.nl

Remon Freeke – jongerenwerker E remonfreeke@stjjmh.nl

Mark Ramackers -jongerenwerker E markramackers@stjjmh.nl