STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

De South Park Music Click (SPMC) is een muziekstudio-project, opgezet door de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk MH, in de gemeente Leiden.
Met dit project willen wij jongeren de kans bieden om hun talenten op muzikaal gebied te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen wij d.m.v. het verschaffen van toegang tot een opnameruimte, het producen van beats en het maken van muziek video’s. Lees meer: EEN MUZIEKPROJECT IN LEIDEN website

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.