STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

Vanaf 29 juni tot en met eind juli heeft Bendr een themamaand over alcohol. Deze periode is niet zomaar gekozen. Het is onze ervaring dat jongeren in de vakantietijd meer alcohol gebruiken.

Onze campagne over alcohol kent drie doelen:
– we maken jongeren bewust van (de negatieve gevolgen van) alcoholgebruik.
– we brengen het gesprek op gang tussen volwassenen en jongeren over alcoholgebruik
– we spreken oudere jongeren/ouders aan die voor minderjarigen alcohol kopen.

Op 30 juni presenteerde Trimbos Instituut de rapportage Jeugd en Riskant gedrag. Één van de uitkomsten van dit onderzoek is dat het gebruik van traditionele middelen (als alcohol, tabak en cannabis) onder scholieren na jarenlange daling is gestagneerd. Dat onderstreept extra het belang van bewustwording van (de negatieve gevolgen van) alcoholgebruik onder jongeren.
Kijk op www.bendrvoorjou.nl/alcohol voor de campagne.

Bendr is het jongerenmerk van gro-up jeugdhulp. Met Bendr spreken we jongeren aan in een taal en vorm die zij herkennen.
Meer weten over Bendr of gro-up buurtwerk? Kijk rond op deze website of neem contact met ons op! We vertellen je graag meer over ons werk.

Leave a Reply

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.