ANBI

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Algemeen

Naam
(Stichting) Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Doelstelling
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland stelt zich ten doel het ondersteunen van plaatselijk en regionaal jeugd- en jongerenwerk in algemene zin en /of gericht op doelgroepen een en ander in samenhang met de bestaande begeleidende en dienstverlenende organisatie in het jeugd en jongerenwerk; verruiming van de ontplooiingskansen van de jeugd in educatieve, recreatieve, sociale en geestelijke zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Gegevens en samenstelling

KvK-nummer
41172189

Fiscaal nummer
0064498082

Bezoekadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

Postadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

Raad van Bestuur
Roel van der Vet (directeur-bestuurder)
Bob Visser (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht
Mw. P.M. van Belle, voorzitter
Dhr. C.C.O. van den Bergh
Dhr. D. Mulders

Door het aannemen van de Code Goed bestuur STJJMH verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor ‘goed besturen’.

Downloads en meer

Visie/beleidsplan
Volgt

Jaarverslag
Jaarbericht Raad van Toezicht 2019

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag 2019

Beloningsstructuur
Directie en medewerkers van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Raad van Toezicht: Onkosten/vrijwilligersvergoeding maximaal fiscaal vrijgesteld: € 1.500 per jaar

Overig
Algemeen Profielschets RvT SJJMH
Reglement commissies Raad van Toezicht SJJMH
Reglement RvT SJJMH
Leveringsvoorwaarden STJJMH