ANBI

gro-up jeugdhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Algemeen

Naam
(Stichting) Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

Doelstelling
gro-up jeugdhulp stelt zich ten doel het ondersteunen van plaatselijk en regionaal jeugd- en jongerenwerk in algemene zin en /of gericht op doelgroepen een en ander in samenhang met de bestaande begeleidende en dienstverlenende organisatie in het jeugd en jongerenwerk; verruiming van de ontplooiingskansen van de jeugd in educatieve, recreatieve, sociale en geestelijke zin en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Gegevens en samenstelling

KvK-nummer
41172189

Fiscaal nummer
0064498082

Bezoekadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

Postadres
Noordkade 64 A,  2741 EZ  Waddinxveen

gro-up buurtwerk is onderdeel van de SWKGroep.

Downloads en meer

Visie/beleidsplan
Volgt

Jaarverslag
Jaarbericht Raad van Toezicht 2019

Financiële verantwoording
Financieel Jaarverslag 2019

Beloningsstructuur
Medewerkers van gro-up jeugdhulp vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Overig
Leveringsvoorwaarden gro-up buurtwerk