STJJMH.nl is nu onderdeel van gro-up Naar gro-up.nl

 Eind vorig jaar heeft Participe Advies in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een maatschappelijke Business Case voor het jongerenwerk opgesteld. gro-up buurtwerk leverde hiervoor een casus aan over alcoholpreventie in Pijnacker-Nootdorp. Het jongerenwerk werkt hier onder meer met vrijwillige mystery buyers. 

Doel van de Maatschappelijke Business Case (mBC) was om de waarde van jongerenwerk voor jongeren zelf, de samenleving en de gemeenten zichtbaar te maken. Om dit te kunnen doen nam Participe Advies een kijkje in de keuken bij acht jeugdwerkorganisaties, op basis van deze gesprekken zijn vijf casussen beschreven. Voor de casus over alcoholpreventie, is gebruik gemaakt van gegevens uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  gro-up buurtwerk voert hier het jeugd- en jongerenwerk uit.

Mystery buyers in Pijnacker-Nootdorp

De casus bespreekt onder meer de inzet van vrijwillige, minderjarige mystery buyers door het jongerenwerk. De mystery buyers gaan onaangekondigd langs bij snackbars, supermarkten en sportclubs om daar te testen of ze alcohol meekrijgen. De resultaten van de test worden geanalyseerd en in een gezamenlijk gesprek teruggekoppeld. Met deze aanpak wordt niet alleen de gezondheid van jongeren gestimuleerd – door het kopen van alcohol moeilijker te maken – maar ook de participatie en bewustwording onder de vrijwilligers.

Totaalaanbod

De inzet van mystery buyers maakt deel uit van een totale aanpak in Pijnacker-Nootdorp, die ook bestaat uit oudervoorlichting, outreachend werken en voorlichting op school. Basisgedachte is dat bewustwording het begin is, dat leidt tot het maken van andere keuzes en uiteindelijk tot het veranderen van gedrag.

Alle interviews en resultaten van de vijf casussen samen leiden tot een aantal concrete adviezen voor gemeentes op het gebied van onder andere alcoholpreventie. Het geven van een rol aan de jongeren zelf – bijvoorbeeld als mystery buyers – wordt daarbij genoemd als idee dat kansrijk is om ook in andere gemeentes toe te passen.

Positieve conclusies

Naast alcoholpreventie komen in de mBC ook de onderwerpen samenwerking, individuele begeleiding, zelforganisatie en buurtbemiddeling aan bod. De conclusies van de MBC zijn zeer positief: jongerenwerk biedt meerwaarde voor Nederlandse gemeenten. Het maximale besparingspotentieel van het huidige jongerenwerk in Nederland, wordt geschat op 45 miljoen euro. Dit omdat jongerenwerk een belangrijke bijdrage levert aan het beheersen van de kosten van zorg en welzijn, door te voorkomen dat jongeren hier door de preventie en signalering van jongerenwerkers geen of minder gebruik van hoeven maken.

De volledige maatschappelijke Business Case is te downloaden op de website van Participe. De Casus van Pijnacker-Nootdorp begin op bladzijde 33.

© 2020 - Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland. Alle rechten voorbehouden.